Cách thức “giật sét” của Lightning Spell

Chúng ta ngày nào cũng dùng tới Lighting Spell và chúng là một phần quan trọng trong game. Lighting Spell chủ yếu được dùng để quét sạch lính Clan. Thế nhưng bạn có nắm được cách thức giật sét của chúng không? Hầu hết người chơi đều cho rằng chúng giật sét theo một cách ngẫu nhiên, nhưng thực tế thì không phải vậy.

Hiểu được cách thức giật sét của Lighting Spell sẽ giúp bạn tìm được thời điểm thích hợp nhất để sử dụng chúng, cũng như biết cách triển khai và tận dụng hết khả năng của chúng.

Trong 1 lần tấn công thì chúng ta được dùng tối đa 5 Spell. Mỗi một lần thả Lighting Spell thì nó sẽ giật tổng cộng 6 lần và những lần này đi theo 1 hình dạng nhất định. Xem những ảnh chụp màn hình dưới đây để biết rõ hơn đường giật sét của Lighting Spell:

lightning-spell-1

 

lightning-spell-2

lightning-spell-3

lightning-spell-4

lightning-spell-5

Bạn hãy nhớ những đường này, việc này cũng không có gì là khó cả. Khi đó bạn sẽ tìm được thời điểm thuận lợi nhất để thả Lighting Spell. Ví dụ nếu bạn thả Lighting Spell lần đầu thì nó sẽ giật ở các vị trí như hình 1. Nếu bạn thả Lighting Spell lần 2 (ví dụ lần 1 thả Healing Spell) thì sẽ như hình 2. Tương tự với các lần khác.

Như vậy bạn sẽ không bao giờ phải ra về tay không cả.

Share this Post :

LIKE FANPAGE ĐỂ CẬP NHẬT NHỮNG TIN TỨC MỚI NHẤT NHÉ!

No comments yet.

Please Post Your Comments & Reviews

Your email address will not be published.