Tuyên bố bản quyền

Các bài viết trong website phần lớn là do mình dịch từ các tài liệu nước ngoài, cũng như kinh nghiệm chơi game của mình. Vì thế, nếu các bạn có copy thì làm ơn ghi rõ nguồn cho mình nhé!

Các hình ảnh mình thường lấy trên internet và có ghi rõ nguồn gốc!